MD Arno Sipponen, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi, började år 2002 arbeta i finska Lappland, där han tillsammans med sina kollegor fascinerades av att lokalbefolkningen var så skicklig på att behandla sår med hemgjord kådsalva. På den tiden ledde Arnos far enheten för klinisk patologi vid Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS). Tillsammans grundade de en tvärvetenskaplig forskningsgrupp för att undersöka kåda som behandlingsmetod för sår.

Undersökningarna visade snart att kådsalva som tillverkats med moderna metoder, utan upphettning och säker att använda. Dessa egenskaper är även idag utgångspunkten för alla av Repolars produkter. Kådan från skogsgran som vi använder i vår tillverkning samlas alltid in med respekt för naturen och utan att skada träden.

”När ett träd får ett sår, en gren bryts eller vintervädret skapar sprickor i trädets bark, producerar trädet kåda för att reparera sig själv. I våra undersökningar har vi på ett heltäckande sätt utrett barrträdets egna försvarsmekanismer mot bakterier, svamp och jäst. Trädet måste ständigt skydda sig själv, och kådan är trädets unika försvarsmekanism”, berättar Arno.

Läkarfamiljen Sipponen grundade Repolar år 2006 tillsammans med några kollegor. Repolar undersöker, utvecklar och marknadsför vårdprodukter för människor och djur baserade på de aktiva substanserna i grankåda. Alla produkter grundar sig på omfattande vetenskapliga undersökningar. De finländska produkterna har märkts med nyckelflaggan. Produkterna är avsedda för i synnerhet sår- och hudvård både hemma och för professionellt bruk. Företagets kvalitetshanteringssystem är ISO 13485-certifierat.

Två av företagets första produkter var baserade på rå kåda. Abilar® 10% Kådsalva avsedd för sårvård lanserades år 2008 och Abicin® 30% Kådlack för behandling av nagelsvamp och nagelvallsinflammation genast året därpå, år 2009. Abilar® VET, Repolars senaste djurvårdsprodukt, erbjuder också råharts. Med hjälp av Resol-teknologin utvecklad av Repolar år 2013 började man tillverka kådlösningar som inte är klibbiga. Dessa vattenbaserad kådlösningar gör det möjligt att på ett ännu mångsidigare sätt utveckla produkter avsedda för behandling av människor och djur. Av Repolars produkter är följande baserade på Resol-teknologin: AbiCare® Shampoo för torr, kliande och irriterad hårbotten, AbiCare® ACNE för akne och behandling av hudutslag samt irriterad hud, Ani-seriens vårdprodukter avsedda för djur AniVox® Öronskölj, AniWipe® Vårdande tvättservett, AniLavo® Vårdande sköljmedel, AniDes® Sårspray och AniWash® Vårdande schampo.

Repolar bedriver kontinuerligt forskning för att främja människors och djurs välmående. Företagets stadigvarande personal har utbildningar inom till exempel medicin, kemi och farmaci. Dessutom samarbetar Repolar aktivt med olika forskningsorganisationer för att öka den objektiva kunskapen om kådans egenskaper.

Resol-teknologin

Resol-teknologin är en metod utvecklad och patenterad av Repolar, med hjälp av vilken kåda från gran (Picea abies) kan användas för att tillverka stabila vattenlösliga vätskor.

  • Stabil vattenlösning
  • Naturlig
  • Omfattande och effektiv funktionalitet

+ Kåda från gran (Picea abies) – en naturlig råvara

Grankåda består av en kombination av hundratals ämnen, som granen producerar när den skadas. Syftet med kådan är att skydda trädet från yttre påverkan, såsom olika mikrober (bakterier, svamp, jäst, mögel) och insekter, men också torka och andra fysiska stressfaktorer.

Trädet producerar först s.k. fysiologisk kåda, som ger ett fysiskt skydd, och senare andra föreningar som är livsviktiga med tanke på det långsiktiga skyddet mot skador och läkningen. Kådans sammansättning är ett resultat av miljoner år av naturlig evolution, som har gjort det möjligt för träden att överleva i naturen.

För att kunna använda denna naturens unika försvarsmekanism inom den moderna medicinen har det behövts bevis på säkerheten, effekten och de funktionella egenskaperna i enlighet med de krav som ställs på hälsovårdsprodukter.

Repolar använder unika, patenterade metoder för att tillverka produkter som innehåller granhartsingredienser. Processerna har planerats så att de producerar säkra föreningar av jämn kvalitet samtidigt som de bevarar kådans mångsidiga naturliga mekanismer, vilka skyddar och reparerar barrträden.

Med hjälp av omfattande undersökningar har de kådabaserade produkterna som Repolar producerar konstaterats vara säkra. Det enda kända undantaget är överkänslighet mot harts. Då orsakar hartssyrorna som kådan innehåller lokala allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot naturlig harts (colophony).

Kådan samlas från träd i Norra Finland med en metod som inte skadar träden. Den övervakade insamlingsmetoden och kvalitetskontrollen säkerställer att kådans omfattande funktionalitet bibehålls.

+ Forskning och produktutveckling

Forsknings- och utvecklingsverksamheten samt den starka inriktningen på vetenskaplig och klinisk forskning har stått i centrum för Repolar Pharmaceuticals Oy:s verksamhet sedan år 2000, till och med innan företaget grundades.

Den vetenskapliga grunden för alla produkter baserar sig på gedigen forskning inom grankåda och dess effektivitet för behandling av människor och djur. Det tvärvetenskapliga forskningsteamet bestod av sakkunniga inom medicin, mikrobiologi, mykologi, kemi, skogsbruk och teknologi. De lyckades hitta vetenskapliga bevis för att kåda och kådprodukter är säkra och effektiva.

Repolar har genomfört åtskilliga kliniska tester på sina produkter och deras effekter tillsammans med experter inom olika områden. Företaget arbetar aktivt för att stärka sitt kliniska bevismaterial också i framtiden med hjälp av nya undersökningar. Dessutom samarbetar företaget med sina samarbetspartner för att utveckla nya produkter och teknologi för användning av kåda i nya applikationer och indikationer.

Repolar fokuserar på att utveckla nya produkter baserade på Resol-teknologin samt på att ständigt vidareutveckla sin teknologi. På detta sätt kan kådans unika egenskaper användas i moderna och praktiska hälsovårdsprodukter för att främja både människors och djurs hälsa.