MD Arno Sipponen, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi, började år 2002 arbeta i finska Lappland, där han tillsammans med sina kollegor fascinerades av att lokalbefolkningen var så skicklig på att behandla sår med hemgjord kådsalva. På den tiden ledde Arnos far enheten för klinisk patologi vid Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS). Tillsammans grundade de en tvärvetenskaplig forskningsgrupp för att undersöka kåda som behandlingsmetod för sår.

Undersökningarna visade snart att kådsalva som tillverkats med moderna metoder, utan upphettning var antimikrobisk och säker att använda. Dessa egenskaper är även idag utgångspunkten för alla av Repolars produkter. Kådan från skogsgran som vi använder i vår tillverkning samlas alltid in med respekt för naturen och utan att skada träden.

”När ett träd får ett sår, en gren bryts eller vintervädret skapar sprickor i trädets bark, producerar trädet kåda för att reparera sig själv. I våra undersökningar har vi på ett heltäckande sätt utrett barrträdets egna försvarsmekanismer mot bakterier, svamp och jäst. Trädet måste ständigt skydda sig själv, och kådan är trädets unika försvarsmekanism”, berättar Arno.

Läkarfamiljen Sipponen grundade Repolar år 2006 tillsammans med några kollegor. Repolar undersöker, utvecklar och marknadsför vårdprodukter för människor och djur baserade på de aktiva substanserna i grankåda. Alla produkter grundar sig på omfattande vetenskapliga undersökningar. De finska produkterna har märkts med nyckelflaggan. Produkterna är avsedda för i synnerhet sår- och hudvård både hemma och för professionellt bruk. Företagets kvalitetshanteringssystem är ISO 13485-certifierat.

Två av företagets första produkter var baserade på rå kåda. Abilar® 10% Kådsalva avsedd för sårvård lanserades år 2008 och Abicin® 30% Kådlack för behandling av nagelsvamp och nagelvallsinflammation genast året därpå, år 2009. Med hjälp av Resol-teknologin utvecklad av Repolar år 2013 började man tillverka kådlösningar som inte är klibbiga. Dessa vattenbaserad kådlösningar gör det möjligt att på ett ännu mångsidigare sätt utveckla produkter avsedda för behandling av människor och djur. Av Repolars produkter är följande baserade på Resol-teknologin: AbiCare® Shampoo för torr, kliande och irriterad hårbotten, AbiCare® ACNE för akne och behandling av hudutslag samt irriterad hud, Ani-seriens vårdprodukter avsedda för djur: AniVox® Öronskölj, AniWipe® Vårdande tvättservett, AniLavo® Vårdande sköljlösning, AniDes® Sårspray och AniWash® Vårdande schampo.

Repolar bedriver kontinuerligt forskning för att främja människors och djurs välmående. Företagets stadigvarande personal har utbildningar inom till exempel medicin, kemi och farmaci. Dessutom samarbetar Repolar aktivt med olika forskningsorganisationer för att öka den objektiva kunskapen om kådans egenskaper.