Lege Arno Sipponen, spesialist i ortopedi og traumatologi, startet i 2002 i ny jobb i Lappland i det nordlige Finland. Både Sipponen og kollegene ble raskt fascinert av hvordan lokalbefolkningen brukte hjemmelaget harpikssalve til å behandle sår. På denne tiden ledet Sipponens far den kliniske patologienheten ved Helsingfors universitetssykehus (HUCS). Sammen grunnla de en tverrfaglig forskningsgruppe for å undersøke harpiks som behandlingsmetode for sår. Repolar har siden gjennomført omfattende studier av denne ekstraordinære, innebygde forsvarsmekanismen som beskytter trærne mot bakterier, sopp og mugg.

Bartrær har den unike egenskapen at de kan lege egne sår og sprekker i barken ved å skille ut harpiks, som hindrer smuss og mikroorganismer fra å trenge inn i treet.

Undersøkelser viste raskt at harpikssalve produsert ved hjelp av moderne metoder uten varmebehandling bevarer harpiksens unike, antimikrobielle egenskaper. Disse egenskapene danner utgangspunktet for alle Repolars produkter. Harpiks fra norsk gran som benyttes i produksjonen innhentes skånsomt uten å skade trærne, i respekt for naturen.

Sipponen-familien grunnla Repolar sammen med kolleger i 2006. Bedriften utvikler, produserer og markedsfører pleieprodukter for mennesker og dyr basert på virkestoffene i granharpiks. Repolar driver også kontinuerlig forskning og alle produktene er basert på omfattende vitenskapelige studier. Alle produktene bærer Nøkkelflaggmerket, som betyr at de er produsert i Finland. Produktene er spesielt beregnet på sår- og hudpleie både hjemme og til profesjonell bruk. Selskapets kvalitetsstyringssystem er ISO 13485-sertifisert.

I Repolar jobber ansatte med bred faglig kompetanse og utdanning innen fagområder som medisin, kjemi og farmasi. Selskapet driver kontinuerlig forskning for å fremme menneskers og dyrs trivsel. I tillegg samarbeider Repolar aktivt med ulike forskningsorganisasjoner for å øke den objektive kunnskapen om harpiksens egenskaper.

To av selskapets første produkter er basert på rå harpiks. Abilar® 10% harpikssalve beregnet på sårpleie ble lansert i 2008 og Abicin® 30% for behandling av neglesopp og neglebetennelse året etter, i 2009. Abilar® VET, Repolars nyeste dyrepleieprodukt, inneholder også rå harpiks.

I 2013 utviklet Repolar en såkalt Resol-teknologi. Den nye teknologien blir brukt til å fremstille ikke-klebrige, vannbaserte harpiksløsninger som igjen gjør det mulig å utvikle produkter for behandling av mennesker og dyr på en enda mer allsidig måte. Følgende av Repolars produkter er basert på Resol-teknologi: Resolain Scalp Tonic® Tonic, AbiCare® ACNE og Ani-seriens pleieprodukter beregnet på dyr; AniVox®, AniWipe®, AniLavo®, AniDes® og AniWash®.

Resol-teknologi

Resol-teknologi er en metode utviklet og patentert av Repolar, og brukes i bearbeiding av harpiks til en stabil, vannløselig væske.

  • Stabil, vandig løsning
  • Naturlig
  • Omfattende og effektiv funksjonalitet

+ Harpiks fra gran (Picea abies) – et naturlig råmateriale

Granharpiks består av en kombinasjon av hundrevis av stoffer som skilles ut ved skade på barken. Formålet med harpiksen er å beskytte treet mot ytre påvirkninger, for eksempel ulike mikrober (bakterier, sopp, gjær, mugg) og insekter, men også tørke og andre fysiske stressfaktorer.

Treet produserer først såkalt fysiologisk harpiks, som gir fysisk beskyttelse, og senere andre forbindelser som er avgjørende for langsiktig beskyttelse mot skader. Sammensetningen av harpiksen er et resultat av millioner av år med naturlig evolusjon, som har gjort det mulig for trærne å overleve i naturen.

For å kunne bruke denne unike forsvarsmekanismen i moderne medisin, har det vært behov for dokumentasjon for å bekrefte sikkerhet, effekt og funksjonelle egenskaper i samsvar med kravene til helseprodukter.

Repolar bruker unike, patenterte metoder til å framstille produkter som inneholder ingredienser fra norsk gran. Produksjonsmetodene er spesielt utformet for å kunne produsere trygge produkter av høy kvalitet samtidig som de allsidige, naturlige mekanismene i harpiksen bevares.

Omfattende studier har slått fast at harpiksbaserte produkter utviklet av Repolar er trygge å bruke. Det eneste kjente unntaket er overfølsomhet overfor innholdsstoffene. I disse tilfellene kan harpikssyrene utløse lokale, allergiske reaksjoner hos personer som er overfølsomme for naturlig harpiks.

Harpiksen innhentes fra trær i Nord-Finland uten å påføre skader på trærne. Grundig kvalitetskontroll sikrer at den omfattende funksjonaliteten til harpiksen opprettholdes.

+ Forskning og produktutvikling

Et sterkt fokus på forskning og produktutvikling har vært kjernen i Repolar Pharmaceuticals helt siden selskapets begynnelse.

Det vitenskapelige grunnlaget for alle Repolars produkter er basert på omfattende forskning og kliniske studier utført i samarbeid med et tverrfaglig forskerteam bestående av eksperter innen medisin, mikrobiologi, mykologi, kjemi, skogbruk og teknologi. Produktenes sikkerhet og effektivitet er således grundig dokumentert.

Selskapet jobber aktivt for å styrke klinisk dokumentasjon i fremtiden ved å gjennomføre nye undersøkelser. I tillegg samarbeider Repolar med sine partnere for å utvikle nye produkter, utrede bruk av harpiks til nye indikasjoner, og for å videreutvikle teknologien slik at selskapet kan fortsette å fremme bedre helse hos både mennesker og dyr.