REPOLAR

Vårdprodukter för både människor och djur

Repolar Pharmaceuticals Oy är ett finskt familjeföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför vårdprodukter för människor och djur. Produkterna baserar sig på grankåda (Picea abies) och dess aktiva substanser. Kådan samlas in för hand i norra Lappland, med respekt för naturen.

Dessa produkter har blivit märkta med finska nyckelflaggan och är speciellt inriktade på sår- och hudvård, både för hemma och professionellt bruk. Företagets kvalitetsledningssystem är ISO 13485-certifierat.

Forskning och utveckling och ett starkt fokus på vetenskaplig och klinisk forskning har stått i centrum för Repolar Pharmaceuticals Oy:s verksamhet sedan 2000, redan innan företaget grundades.

Produkter för människor

Repolar Pharmaceuticals tillverkar kådbaserade produkter avsedda för behandling av sår, nagelsvamp och akne, samt produkter avsedda för hårbottens och hårets välbefinnande.

Abilar® Kådsalva för sårvård och Abicin® 30% Kådlack för nagelsvampbehandling är baserade på råharts.

AbiCare® Acne, avsedd för behandling av akne, och AbiCare® Shampoo, utvecklat för hårbottens och hårets välbefinnande, är baserade på icke-klibbiga kådlösningar utvecklade av Repolar med ny teknologi.

Produkterna finns på apotek.

Läs mera

Produkter för djur

Alla Repolars djurvårdsprodukter är baserade på de effektiva ingredienserna i finsk grankåda. Ani-seriens vårdprodukter är effektiva och säkra för både hemma- och professionellt bruk.

Effekten och säkerheten för produkterna har bevisats genom ett flertal in vitro-studier. För att minimera allergier och irritationer har inga doft- eller färgämnen tillsatts produkterna. Produkterna innehåller inte heller frätande syror eller alkohol. Repolars djurprodukter verkar lokalt på huden och slemhinnorna. Användningen av produkterna föranleder ingen dopingkarenstid.

Djurvårdsprodukterna finns på apotek och veterinärkliniker.

LÄS MERA