Läkarfamiljen Sipponen grundade Repolar år 2006 tillsammans med några kollegor. Repolar undersöker, utvecklar och marknadsför vårdprodukter för människor och djur baserade på de aktiva substanserna i grankåda.

Alla produkter grundar sig på omfattande vetenskapliga undersökningar. De finländska produkterna har märkts med nyckelflaggan. Produkterna är avsedda för i synnerhet sår- och hudvård både hemma och för professionellt bruk. Företagets kvalitetshanteringssystem är ISO 13485-certifierat. 

Produkter för människor

Två av företagets första produkter var baserade på rå kåda. Abilar® 10% Kådsalva avsedd för sårvård lanserades år 2008 och Abicin® 30% Kådlack för behandling av nagelsvamp och nagelvallsinflammation genast året därpå, år 2009.

Med hjälp av Resol-teknologin utvecklad av Repolar år 2013 började man tillverka kådlösningar som inte är klibbiga. Dessa vattenbaserad kådlösningar gör det möjligt att på ett ännu mångsidigare sätt utveckla produkter avsedda för behandling av människor och djur. Av Repolars produkter är följande baserade på Resol-teknologin: AbiCare® Shampoo , AbiCare® ACNE för akne och behandling av hudutslag samt irriterad hud.

För människor

Produkter för djur

Grunden för alla djurprodukter i Ani-serien är de klibbfria kådlösningar som Repolar utvecklat i Finland och patenterat, i flera olika koncentrationer. Abilar® Vet är en djursårsalva som innehåller 10% kallrengörd råharts.

Repolars vårdprodukter för djur är effektiva och säkra att använda både hemma och professionellt. Effekten och säkerheten hos produkterna har bevisats av många in vitro-studier. Produkterna innehåller inte heller frätande syror eller alkohol.

Repolars djurprodukter verkar lokalt på huden eller slemhinnorna. Användningen av produkterna föranleder ingen dopingkarenstid.

DJURPRODUKTER: