PRODUKTER FÖR DJUR

Grunden för alla djurprodukter i Ani-serien är de klibbfria kådlösningar som Repolar utvecklat i Finland och patenterat, i flera olika koncentrationer. Abilar® Vet är en djursårsalva som innehåller 10% kallrengörd råharts.

Repolars vårdprodukter för djur är effektiva och säkra att använda både hemma och professionellt. Effekten och säkerheten hos produkterna har bevisats av många in vitro-studier. Produkterna innehåller inte heller frätande syror eller alkohol.

Repolars djurprodukter verkar lokalt på huden eller slemhinnorna. Användningen av produkterna föranleder ingen dopingkarenstid.

repolar eläinten hoitotuotteet