Repolar Pharmaceuticals grundades år 2006 av en grupp läkare och forskare. Företagets verksamhetsställen finns i Esbo och Kolari. Repolars produkter är avsedda att användas både av yrkesverksamma inom hälsovården och hemma. Våra produkter används på många sjukhus och hälsocentraler. Våra produkter för användning hemma säljs på nästan alla apotek och veterinärstationer i Finland.

Repolar undersöker, utvecklar, producerar och marknadsför sår-, nagel- och hudvårdsprodukter för människor samt vårdprodukter för djur. Den huvudsakliga råvaran är högklassig grankåda, vars verkningsmekanismer och effekt har påvisats i åtskilliga kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar. Företagets kvalitetshanteringssystem är ISO 13485-certifierat.

Naturens egen produktutveckling

”När ett träd får ett sår, en gren bryts eller vintervädret skapar sprickor i trädets bark, producerar trädet kåda för att reparera sig själv. I våra undersökningar har vi på ett heltäckande sätt utrett barrträdets egna försvarsmekanismer mot bakterier, svamp och jäst. Trädet måste ständigt skydda sig själv, och kådan är trädets unika försvarsmekanism. Vi har lärt oss att använda grankåda insamlad från levande träd i våra produkter, vilka används för att behandla både människor och djur. Den råa kådan rengörs med en metod som vi patenterat. Träden skadas inte under processen.”

Hur allt började

MD Arno Sipponen, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi, började år 2002 arbeta i finska Lappland, där han tillsammans med sina kollegor fascinerades av att lokalbefolkningen var så skicklig på att behandla sår med hemgjord kådsalva. På den tiden ledde Arnos far enheten för klinisk patologi vid Helsingfors universitet. Tillsammans grundade de en tvärvetenskaplig forskningsgrupp för att undersöka kåda som behandlingsmetod för sår. Undersökningarna visade snart att kådsalva som tillverkats med moderna metoder är effektiv och säker att använda.

Resol-teknologin

Resol-teknologin som patenterats av Repolar Pharmaceuticals är den sista fasen i en produktutveckling baserad på vetenskaplig forskning. Teknologin har utvecklats som en naturlig fortsättning på tidigare forskning och observationer med anknytning till kådans verkningsmekanismer och effekt. Med hjälp av den unika Resol-teknologin kan vi också i framtiden vidareutveckla åtskilliga produkter av kåda för människors och djurs välbefinnande. Vår historia har bara börjat.