Forskning och utveckling samt en stark fokusering på vetenskapliga och kliniska studier har varit det centrala i Repolar Pharmaceuticals verksamhet sedan år 2000, och till och med före företagsetableringen.

Produkternas vetenskapliga grund vilar på grundläggande vetenskapliga studier angående grankådan och dess verkan vid behandling av människor och djur. Det flervetenskapliga forskningsteamet bestod av experter inom läkarvetenskap, mikrobiologi, mykologi, kemi, skogsvetenskap och teknologi. Teamet kunde vetenskapligt påvisa kådans och kådprodukternas säkerhet och effektivitet.

Repolar har utfört flera kliniska prövningar av produkterna och deras verkan tillsammans med experter från olika discipliner. Företaget verkar aktivt att även i framtiden förstärka sitt kliniska bevismaterial med hjälp av nya studier. Företaget samarbetar även med sina partners för att utveckla nya produkter och teknologier för användning av kåda i nya applikationer och indikationer.

Repolar koncentrerar sig på utveckling av nya produkter som baserar sig på Resol-teknologin. På det sättet överförs dessa unika egenskaper in i moderna och praktiska hälsovårdsprodukter som främjar hälsan såväl hos människor som djur

Repolars kvalitetssystem för design och tillverkning av  medicinsk utrustning är certifierat enligt ISO 13485.

Granens (Picea abies) kåda – en naturlig råvara

Granens kåda är en sammansättning av hundratals beståndsdelar som granen producerar vid skada. Kådans syfte är att skydda trädet från påverkan utifrån, till exempel från olika mikrober (bakterier, svampar, jästsvampar, mögel) och insekter samt även från uttorkning och andra fysiska stressfaktorer.

Först producerar trädet så kallad fysiologisk kåda som ger ett fysiskt skydd, och senare även andra föreningar som är livsviktiga för långvarigt skydd och återställande efter skadan. Kådföreningens sammansättning grundar sig på en naturlig evolution under miljoner av år vilket har möjliggjort trädens överlevnad i en hotfull miljö.

För att kunna använda denna naturens unika försvarsmetod inom läkekonsten har det varit nödvändigt att bevisa metodens säkerhet, effektivitet och funktionella egenskaper enligt kravstandarden ISO 13485.

Repolar använder unika och patenterade metoder vid tillverkning av produkter som innehåller naturliga och aktiva komponenter i grankådan. Processerna är utformade att producera homogena och säkra föreningar och att samtidigt bevara kådans mångsidiga naturliga verkan som skyddar och botar barrträd.

Genom omfattande studier har man funnit att Repolars kådbaserade produkter är säkra. Enda undantaget är naturharts där kådföreningar orsakar allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot dem.

Kådan samlas från träden i norra Finland med en metod som inte skadar träden. Kontrollerad samlingsmetod och kvalitetskontroll gör att kådans omfattande funktionalitet bevaras.

Kliniska studier & fallbeskrivningar
 • Ett traumatiskt sår 1
 • Ett traumatiskt sår 2
 • Ett trycksår
 • Ett diabetiskt sår 1
 • Ett diabetiskt sår 2
 • Complicated Surgical Wound 1
 • Complicated Surgical Wound 2
 • Complicated leg ulcer
 • Burn Injury
 • Burn Injury 2
 • Paronychia
 • Sipponen A, Kuokkanen O, Tiihonen R, Kauppinen H, Jokinen JJ. Natural coniferous resin salve used to treat complicated surgical wounds: pilot clinical trial on healing and costs. Int J Dermatol 2012;51:726-32.
 • Sipponen A, Jokinen JJ, Sipponen P, Papp A, Sarna S, Lohi J. Beneficial effect of resin salve in treatment of severe pressure ulcers: a prospective, randomized and controlled multi-center trial. Br J Dermatol 2008;158:1055-62.
 • Lohi J, Sipponen A, Jokinen JJ. Local dressings for pressure ulcers: what is the best tool to apply in primary and second care? J Wound Care 2010;19:123-7.
 • Sipponen A, Jokinen JJ, Lohi J. Resin salve from the Norwegian spruce tree: a ’novel’ method for the treatment of chronic wounds. J Wound Care 2007;16:72-4.
 • Lohi J, Sipponen A, Rautio M, Jokinen JJ, Saranpää P. Resin-salve from Norway spruce – a potential method to treat infected chronic skin ulcers? Abstract. 15th Nordic congress of general practice. Reykjavik. June 13-16. 2007.Lataa
 • Sipponen P, Sipponen A, Lohi J, Soini M, Tapanainen R, Jokinen JJ. Natural coniferous resin lacquer in treatment of toenail onychomycosis: an observational study. Mycoses 2013;56:289-96.Lataa
 • Auvinen T, Tiihonen R, Soini M, Wangel M, Sipponen A, Jokinen JJ. Efficacy of topical resin lacquer, amorolfine and oral terbinafine for treating toenail onychomycosis: a prospective, randomized, controlled, investigator-blinded, parallel-group clinical trial. Br J Dermatol 2015;173:940-8.