Tutkimus- ja kehitys sekä vahva keskittyminen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen ovat olleet Repolar Pharmaceuticals Oy:n toiminnan keskiössä sitten vuoden 2000, jopa ennen yrityksen perustamista.

Luonnollisen ja tehokkaan suomalaisen metsäkuusen pihkan käyttö lääketieteellisenä raaka-aineena perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Sen tehokkuus on todistettu sekä kliinisesti että in vitro -kokeissa. Repolar Pharmaceuticalsin patentoima Resol-teknologia on viimeisin askel pitkäjänteisessä tuotekehityksessä, joka pohjautuu aiemmin tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin pihkan vaikutuksista ja vaikutusmekanismeista. Repolar jatkaa kehitystyötä tutkimalla ja optimoimalla Resol-teknologian mukaisia liuoksia edelleen.

Kaikkien tuotteiden tieteellinen pohja on kuusen pihkan ja sen tehokkuuden perustavaa laatua olevassa tieteellisessä tutkimuksessa ihmisten ja eläinten hoidossa. Monitieteellinen tutkimustiimi koostui lääketieteen, mikrobiologian, mykologian, kemian, metsätalouden ja teknologian asiantuntijoita. He kykenivät tieteellisesti osoittamaan pihkan ja pihkatuotteiden turvallisuuden ja tehokkuuden.

Repolar on toteuttanut useita kliinisiä kokeita tuotteistaan ja niiden vaikutuksista yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Yritys toimii aktiivisesti vahvistaakseen kliinistä todistusaineistoaan myös tulevaisuudessa uusien tutkimusten avulla. Yritys myös tekee yhteistyötä partnereidensa kanssa kehittääkseen uusia tuotteita ja teknologioita pihkan käyttämiseksi uusissa applikaatioissa ja uusissa indikaatioissa.

Repolarin laatujärjestelmä terveydenhuollon tarvikkeiden suunnitteluun ja valmistukseen on ISO 13485 -sertifioitu.

Kuusen (Picea abies) pihka – luonnollinen raaka-aine

Kuusen pihka on yhdistelmä satoja ainesosia, joita kuusi tuottaa vaurioituessaan. Pihkan tarkoitus on suojella puuta ulkoisilta vaikutuksilta, kuten erilaisilta mikrobeilta (bakteerit, sienet, hiivat, homeet) ja hyönteisiltä sekä myös kuivumiselta ja muilta fyysisiltä stressitekijöiltä.

Puu tuottaa ensin nk. fysiologista pihkaa, joka antaa fyysisen suojan sekä myöhemmin muita yhdisteitä, jotka ovat elintärkeitä vaurion pitkäaikaisen suojan ja parantumisen kannalta. Pihkayhdistelmän koostumus perustuu luonnolliseen miljoonien vuosien evoluutioon, joka on mahdollistanut puiden selviytymisen vihamielisessä ympäristössä.

Jotta tämä luonnon ainutlaatuinen puolustusmenetelmä on saatu modernin lääketieteen käyttöön, on tarvittu todisteet sen turvallisuudesta, tehosta ja toiminnallisista ominaisuuksista ISO 13485 vaatimusten mukaan.

Repolar käyttää ainutlaatuisia patentoituja menetelmiä kuusenpihkan ainesosia sisältävien tuotteiden valmistuksessa. Prosessit on suunniteltu tuottamaan tasalaatuisia ja turvallisia yhdisteitä, samalla säilyttäen pihkan monipuoliset luonnolliset vaikutukset, jotka suojaavat ja parantavat havupuita.

Mittavien tutkimusten avulla Repolarin tuottamien pihkapohjaisten tuotteiden on havaittu olevan turvallisia. Ainoa poikkeus on pihka-allergia, jossa pihkayhdisteet aiheuttavat allergisia reaktioita henkilöissä, jotka ovat niille yliherkkiä.

Pihka kerätään puista Pohjois-Suomessa menetelmällä, joka ei vahingoita puita. Valvottu keräysmenetelmä ja laaduntarkkailu varmistavat, että pihkan laaja toiminnallisuus säilytetään.

Väitöskirjatyö

Tutustu väitöskirjaan TÄSTÄ

Kliinisiä tutkimuksia ja tapausselostuksia