Tietosuojakäytäntö

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalveluidemme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Repolar Pharmaceuticals Oy (”Repolar”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Repolarin verkkopalveluiden käyttöön. Jos verkkopalveluiden käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka Repolarin verkkopalveluiden käyttöehtoja, verkkopalveluita ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Repolar voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Repolar voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittely

Repolar kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Repolar kerää verkkopalvelun käytöstä kertyviä lokitietoja.

Repolar voi käsitellä henkilötietoja

· verkkopalveluiden käyttämiseen

· verkkopalveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen

· verkkopalveluiden käytön tilastoimiseen

· verkkopalveluiden käyttäjien tavoittamiseen

· markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille

· pörssi- ja lehdistötiedotteiden sekä uutiskirjeiden lähettämiseen tilaajille

· Repolarin muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

· verkkopalveluiden sekä muiden Repolarin tuotteiden ja palveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen

· käyttäjien tulkitsemiseen osuvamman palvelun ja sisällön tarjoamiseksi

· automaattiseen päätöksentekoon

Repolar on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679), Suomen tietosuojalakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Repolarin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Tietoja käsitellään sivuston käyttöön, Repolarin oikeutettuun etuun, käyttäjän erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai asiakassuhteeseen perustuen.

Kehittääkseen verkkopalveluitaan Repolar voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä.

Tietojen luovuttaminen, siirtäminen ja poistaminen

Repolar ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Verkkopalveluiden Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluiden käyttöön, kuten jättämällä kommentteja verkkopalveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Repolar ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Repolar ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman hyväksyntääsi. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Repolarin palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Repolar voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Repolar voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Repolar voi jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Repolar ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Repolar voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkkopalveluiden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalveluiden käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Repolar voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Repolar tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirrettäisiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset Euroopan Unionin komission vakiosopimuslausekkeet, tai muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

Repolar ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota, vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Repolarin verkkopalveluihin kuten esimerkiksi sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Säilytämme käyttäjän henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojakäytännössä määritellyt käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Tiedotteiden ja uutiskirjeiden vastaanottaja voi itse perua tilauksensa, jonka jälkeen Repolar poistaa vastaanottajan henkilötiedot rekisteristä.

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Repolar Pharmaceuticals Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Repolarilla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Repolar hallinnoi tai käsittelee. Tämä koskee niin Repolarin ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Repolarin järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilörekisteriä ylläpidetään suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Repolarin työntekijöille sekä Repolarin yhteistyökumppaneille, joille Repolar on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Repolar tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Repolar tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta

mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Repolar voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön saapuessaan sivustolle. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Repolar käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen internetsivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalveluita edelleen ja kohdentaakseen markkinointia. Evästeiden lisäksi Repolar voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Verkkopalvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai aineistoa, jotka saattavat tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä, eikä Repolar vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Repolarin rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää pyyntö osoitteeseen asiakaspalvelu@repolar.com. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Repolar tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. Käyttäjällä on myös oikeus tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Repolarin mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Repolar voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten

sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkkopalveluiden tarjoamista tai Repolarin liiketoimintaa.

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Repolar voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluihin, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön muutosten johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalveluissa. Jatkamalla Verkkopalveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Repolar Oy

Y-tunnus: 2012066-7 Nihtisillantie 3, 02630 Espoo

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää asiakaspalvelu@repolar.com