Repolar

Forskning och produktutveckling

Forskning och produktutveckling

Moderna vårdprodukter baserad på kåda

Användning av naturlig och effektiv grankåda som råvara grundar sig på vetenskapliga studier. Kådans effektivitet har bevisats både vid kliniska studier och i laboratorietester.

Den av Repolar patenterade Resol®-teknologin är det senaste steget i en betydande produktutveckling som baserar sig på tidigare vetenskapliga studier om kådans verkningar.

Repolars kvalitetssystem för design och tillverkning av  medicinsk utrustning är certifierat enligt ISO 13485.

Doctorsavhandling Ladda ner

Tidskrifter Ladda ner

Videoföreläsning Ladda ner

Företagspresentation Ladda ner