Vilkår og betingelser

Disse nettsidene eies av Repolar Pharmaceuticals Oy («Repolar»).

Repolar etterstreber å opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.

Repolar gir ikke garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, for noe av innholdet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Eventuelle handlinger utført av en tredjepart, hvis disse handlingene er basert på direkte eller indirekte informasjon på nettsidene.
  • At nettsidene inneholder oppdatert, feilfri og nøyaktig informasjon.
  • At websidene og eventuelle programmer som kan lastes ned fra dem, er kompatible med brukerens datamaskin.
  • At det ikke er virus i programmene.
  • Informasjon, meninger, unøyaktigheter eller brudd på immaterielle rettigheter som finnes på nettsider til en tredjepart, sider hvor tilgang oppnås gjennom disse nettsidene eller som det refereres til gjennom disse sidene.

Bruk av informasjonen innhentet eller lastet ned via repolars nettsider gjøres på brukerens ansvar og risiko, og informasjonen som presenteres kan ikke brukes som grunnlag for beslutningstaking eller handlinger.

Informasjonen på Repolars nettsider erstatter ikke i noen grad medisinsk rådgivning, og erstatter heller ikke informasjon fra helsepersonell.

Brukere av nettsidene bes søke råd fra lege eller annet helsepersonell før de iverksetter behandlende tiltak for egen helse, selv i de tilfeller der informasjon knyttet til sykdomstilstanden er tilgjengelig på Repolars nettsider.

Immaterielle rettigheter

Opphavsretten til Repolars nettsider, inkludert uten begrensning, opphavsretten til alle bilder, vitenskapelige data, dokumenter, filer, tekster, deres kildekoder og til utformingen av nettsidene tilhører utelukkende Repolar og/eller til parter som har signert relevante avtaler med Repolar.

Innholdet og informasjonen på disse nettsidene kan kun kopieres og skrives ut for privat, ikke-kommersiell bruk på en slik måte at all merking som uttrykker opphavsrett eller eierskap, inkludert ansvarsfrihetsklausul, beholdes i alle kopier og/eller utskrifter.

I tilfeller der brukeren besøker, via nettsidene til Repolar, nettsiden til en tredjepart, må brukeren få godkjenning fra denne tredjeparten før bruk eller nedlasting av innholdet på nettsiden. Det er forbudt, uten skriftlig forhåndsgodkjenning, å linke til Repolar sine nettsider på andre websider. Alle produktnavn nevnt på nettsidene til Repolar er varemerket og eid av Repolar, med mindre annet er oppgitt.

Rett til endring av innholdet på websidene

Repolar forbeholder seg retten til å endre vilkår og innhold på nettsidene uten forvarsel. Alle endringer som gjøres i bruksvilkårene trer i kraft umiddelbart. Repolar har ingen plikt til å holde nettsidene oppdatert.

Kontaktinformasjon om bruksvilkår

Ved spørsmål angående bruksvilkårene og ved eventuelle feil på Repolars nettsider, kan du kontakte: info@repolar.com