Sivujen käyttöehdot

Vastuunrajoitus

Nämä verkkosivut ovat Repolar Pharmaceuticals Oy:n (”Repolar”) yksinomaisuutta. Repolar pyrkii ylläpitämään verkkosivujaan noudattaen erityistä huolellisuutta. Repolar ei kuitenkaan vastaa:
mistään kolmansien tahojen toimenpiteistä, jotka perustuvat verkkosivujen sisältämään suoraan tai välilliseen tietoon;
siitä, että sen verkkosivujen tiedot ovat ajantasaisia, virheettömiä tai täsmällisiä;
siitä, että sen verkkosivut ja niiltä mahdollisesti ladattava ohjelmisto on yhteensopiva käyttäjän tietokoneen kanssa;
siitä, ettei ohjelmistossa ole viruksia;
tiedoista, mielipiteistä, tietojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai täsmällisyydestä tai mahdollisista immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka ovat kolmansien ylläpitämillä verkkosivuilla, joihin sen verkkosivujen kautta on pääsy tai joihin sen verkkosivuilla viitataan.
Repolarin verkkosivujen kautta hankitun tai ladatun tiedon käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä esitettyyn tietoon tule nojautua päätöksenteon tai toimenpiteen perusteena.

Repolarin verkkosivuilla oleva informaatio ei osaksikaan korvaa lääketieteellistä neuvontaa, eikä terveydenhuollon ammattilaisille annettavaa tuoteinformaatiota:

Verkkosivujen käyttäjän tulee ehdottomasti kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen tai selvittää asia suoraan Repolarilta, ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä terveydenhuoltoon liittyen, vaikka seikkaa olisikin käsitelty Repolarin verkkosivuilla.

Immateriaalioikeudet

Repolarin verkkosivujen tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet kaikkiin sivujen sisältämiin kuviin, tutkimustuloksiin, asiakirjoihin, tiedostoihin, teksteihin, apuvälineisiin ja sen sisältämään koodiin sekä verkkosivujen ulkoasuun kuuluvat yksin Repolarille ja/tai sen kanssa sopimussuhteessa oleville tahoille.

Repolarin verkkosivujen sisältöä saa kopioida ja tulostaa ainoastaan käyttäjän omaan yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön siten, että kaikki tekijänoikeutta tai muuta omistusoikeutta ilmaisevat merkinnät ja niihin sisältyvät vastuunrajoituslausekkeet säilytetään kaikissa kopioissa ja/tai tulosteissa.
Siltä osin kuin Repolarin verkkosivujen kautta on pääsy kolmansien ylläpitämille ja omistamille verkkosivuille tai niihin viitataan, tulee käyttäjän hankkia tämän kolmannen osapuolen hyväksyntä ennen tällaisen sivun mitä tahansa käyttöä tai lataamista.
Repolarin verkkosivujen sisällyttäminen muihin verkkosivustoihin linkittämällä tai muutoin on kiellettyä ilman Repolarin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Kaikki verkkosivuilla viitatut tuotenimet ovat Repolarin omistamia tavaramerkkejä, ellei toisin ole mainittu.

Oikeus sivuston yksipuoliseen muuttamiseen

Repolarilla on oikeus muuttaa mitä tahansa sen verkkosivuilla olevaa informaatiota tai näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset ovat voimassa välittömästi. Repolarilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta verkkosivujensa pitämiseen ajantasaisena.

Yhteystiedot käyttöehtojen osalta

Käyttöehtoihin liittyvissä asioissa tai Repolarin verkkosivuilla mahdollisesti ilmenneiden virheiden osalta ota yhteyttä: asiakaspalvelu (at) repolar.com.